D-Konsult i väst AB är ett konsultbolag inom Opto, Tele och EL branschen. 

Vi hjälper energibolag, fastighets- och bostadsbolag, kommunikationsoperatörer, kommuner, väghållare, föreningar och entreprenörer, inom de flesta områden i ett projekt. Vi har kompetens inom projektplanering, uppbyggnad, kvalitetskontroll, besiktningar och projektavslut.

bild1_smallbild1_small

Tillsammans med våra uppdragsgivare är vi ett stort konsultstöd, och vi skräddarsyr alltid lösningar för våra kunder som ger största möjliga nytta utifrån verkamhetens förutsättningar. D-Konsults konsulter är sakkunnigt bevandrade inom branschens standarder och regelverk, och har lång erfarenhet i branschen.

D-konsult är ett oberoende konsultföretag, utan några bindningar mot någon operatör eller leverantör.

Vi blir ofta anlitade inom olika områden, som exempelvis, besiktningsman för mark och byggnation eller som teknisk expert i ett projekt.

Några av våra utvalda kunder och partners.

IP-Only Produktion AB

Alingsås Energi Nät AB

Trollhättan energi AB

Svenska Stadsnät AB

Zitius Service Delivery AB

VänerEnergi AB

Uddevalla Energi